6 noiembrie 2012

Chimie


Reacția endotermă

Reacția endotermă este reacția chimică cu absorbție de căldură. EX: H2O2 = H2O + O2 -Q

Reacția exotermă

Reacția exotermă este reacția chimică cu degajare de căldură. Exemplu: NaOH + H20 = NaOH(aq) + Q

Entalpia de reactie:
Caldura degajata sau absorbita dintr-o reactie chimica.
- Δ H= exoterm
+
 Δ H= endoterma
Indiferent de drumul parcurs de reactie , entolpia este aceeasi.

Reactions: